V rámci sezóny 2017/2018 Pražského komorního orchestru (PKO) proběhnou čtyři koncerty kalendářního roku 2017 pro české válečné veterány. V souhrnu počítáme s účastí 600 válečných veteránů na jednotlivých pražských koncertech.

„Po dohodě s vedením společnosti LOM PRAHA TRADE se zrodila myšlenka kulturní podpory českých válečných veteránů ve spolupráci s PKO již v sezóně 2016/2017,“ uvedl ministr obrany, Martin Stropnický. „Pozvali jsme české válečné veterány na vybrané koncerty PKO. Jejich účast předčila veškerá naše očekávání,“ doplňuje člen představenstva společnosti LOM PRAHA TRADE, Dipl.-Ing. Miroslav Hejna.

V rámci sezóny 2016/2017 u příležitosti 300 let od narození významného českého skladatele a dirigenta J.V. Stanice využilo vstupenky celkem 380 veteránů. „Bylo nám nesmírnou ctí a potěšením přivítat na koncertě PKO veterány a příslušníky jejich rodin,“ řekl zástupce orchestru Mgr. Vladimír Darjanin.

Úspěšný projekt bude pokračovat i v nadcházející sezoně 2017/2018. První koncert abonentní řady za účasti českých válečných veteránů se uskuteční již 17. října t.r. v pražském Rudolfinu.

Obchod

Tel.: +420 296 505 571
Fax: +420 296 505 610
E-mail: sales@lomtrade.cz

Logistika

Tel.: +420 296 505 495
E-mail: logistics@lomtrade.cz

Finance

Tel.: +420 296 505 445
E-mail: finance@lomtrade.cz

Kariéra

Tel.: +420 296 505 246
E-mail: kariera@lomtrade.cz

Média

Tisková mluvčí, Lucie Černá
Tel.: +420 296 505 383
E-mail: press@lomtrade.cz

Obchod

Tel.: +420 296 505 445
Fax: +420 296 505 610
E-mail: obchod@lomtrade.cz

Logistika

Tel.: +420 296 505 445
E-mail: logistics@lomtrade.cz

Finanční oddělení

Tel.: +420 296 505 445
E-mail: finance@lomtrade.cz

Kariéra

Tel.: +420 296 505 246
E-mail: info@lomtrade.cz

Média

Tel.: +420 296 505 246
E-mail: press@lomtrade.cz

LOM PRAHA TRADE a.s.  |  Tiskařská 270/8  |  108 00 Praha 10  |  Česká republika  |  www.lompraha.cz  | www.nfletectvi.cz