Ve spojitosti se zavedenými opatřeními a v zájmu zabránění šíření nemoci děkujeme všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a dodavatelům, že dodržují zvýšenou hygienu, nosí roušky a respektují omezená pravidla pro vjezd a vstup do areálu našeho podniku.

I v této složité době chceme zůstat vaším spolehlivým partnerem. Zajistili jsme proto nouzový provoz při maximálním úsilí minimalizace šíření viru. Proto jsme zavedli následující opatření:

  • Naši obchodní zástupci pracují převážně z domova a jsou k zastižení jak telefonicky i na emailu.
  • Naši zaměstnanci z kanceláří pracují částečně z domova.
  • Všichni zaměstnanci jsou poučeni, aby dodržovali bezpečnostní pokyny.

Zároveň chceme vyjádřit poděkování a podporu všem lidem v první linii boje s pandemií koronaviru, tedy lékařům, zdravotním sestrám, lékárníkům, sociálním pracovníkům, vojákům, všem složkám IZS, řidičům a všem dobrovolníkům.

Přejeme vám pevné zdraví a dávejte pozor na sebe i své blízké.