Těší nás, že po náročné realizaci dvou generálních oprav a modernizaci vrtulníků Mi-17, jsme slavnostně předali opravené vrtulníky zástupcům Burkiny Faso a to za účasti velitele Vzdušných sil Burkiny Faso Kounsaouma Palenfo, velvyslance Burkiny Faso ve Vídni Jeho Excelence Dieudonné Kéré a dalších významných hostů především z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva obrany ČR.  V rámci slavnostního ceremoniálu předal ředitel státního podniku LOM PRAHA Jan Rouček dar v podobě dřevěných replik vrtulníků Mi-17 s ocasními čísly těchto opravovaných vrtulníků.

Opravené helikoptéry Mi-17 se budou podílet na zajištění vnitřní bezpečnosti Burkiny Faso. Máme radost, že k tomuto cíli můžeme přispět.

LOM PRAHA je vaším partnerem pro podporu životního cyklu vrtulníků Mi-17 a jejich modifikací. Věříme ve společnou budoucnost!