Modernizace letecké techniky

Ve spolupráci s mateřským podnikem LOM PRAHA s.p., který je držitelem civilního a vojenského DOA oprávnění, jsme schopni provádět nejrůznější modernizace dle požadavků zákazníka. Ty mohou zahrnovat celou škálu činností:

 • Design
 • Výroba
 • Instalace
 • Tvorba certifikační dokumentace
 • Pozemní a letové zkoušky
 • Certifikace
 • Specializované analýzy, např. vážení, testování a měření vibrací
 • Pokročilé metody engineeringu, např. 3D skenování

Dále v roli integrátora spolupracujeme s předními světovými výrobci avioniky a leteckých systémů určených na palubu vrtulníků.

Avionika

Široké portfolio avionických modernizací zahrnuje celou škálu variant od základních, cenově výhodných systémů nutných ke splnění minimálních požadavků na letuschopnost až po plně integrovaná vyspělá řešení k plnění specifických misí. Jedná se o sledování hranic, SAR, CSAR, průzkum a speciální mise.
Zajišťujeme integrace dílčích subsystémů do již existujícího avionického systému na palubě letadla až po komplexní integraci zcela nového systému.

Modernizace komunikačních a navigačních prostředků (COM & NAV)

 • Základní řešení – instalace leteckého GPS systému
 • NAV systém postavený na digitální mapě (DMAP)
 • RNAV řešení až do úrovně RNAV-1
 • Instalace směrového vyhledávače (Direction Finder – DF)
 • Instalace zařízení nutného pro plnění SAR/CSAR misí
 • Nezávislý navigační systém – dopplerovský, inerciální
 • Plně integrovaná řešení s použitím Flight Management System (FMS)
 • Integrace DMAP se systémem FLIR, ADI/EHSI
 • Implementace systému Synthetic vision
 • Integrace moderních analog/digital systémů interkomu
 • VHF/UHF radiostanice, HF radiostanice
 • Kryptovaná komunikace
 • Přenos dat a hlasu v reálném čase
 • Satelitní komunikace – komerční/taktická

SPEC

Instalací specifických zařízení zvyšujeme užitnou hodnotu vrtulníku. Zajišťujeme instalaci zařízení pro plnění specifických misí za každého počasí i v nestandardních podmínkách.

 • Systém pasivní ochrany (Missile approach warning system – MAWS a Counter Measure Dispensing System – CMDS) s možnou implementací Radar Warning Receiver (RWR) a Laser Warning Receiver (LWR)
 • Instalace hlavice FLIR s vybavením dle požadavků a potřeb zákazníka
 • Instalace vyhledávacího světlometu
 • Instalace povětrnostního radaru (WXR)
 • Instalace vysílače polohy nouzového přistání (Emergency Locator Transmitter – ELT)
 • Civilní odpovídače a vojenské identifikační systémy IFF/XPDR
 • Cockpit Voice Recorder (CVR)
 • Flight Data Recorder (FDR)
 • NVG kompatibilita – vnitřní i vnější
 • Instalace světel v módu NVG only, NVG friendly

Drak

Modernizace draku může mít klíčový vliv na bezpečnost posádky a pasažérů. Nabízíme modernizaci draku vrtulníku především v těchto oblastech:

 • Kokpit
 • Pancéřování
 • Výzbroj
 • Nákladový prostor a jeřáb
 • Systém FAST-ROPE
 • MED-KIT
 • Potlačení IR signatury vrtulníku
 • Klimatizace
 • Filtry EAPS

Obchod

Logistika

Finance

Kariéra

Média

Obchod

Tel.: +420 296 505 571
Fax: +420 296 505 610
E-mail: sales@lomtrade.cz

Logistika

Tel.: +420 296 505 495
E-mail: logistics@lomtrade.cz

Finance

Tel.: +420 296 505 445
E-mail: finance@lomtrade.cz

Kariéra

Tel.: +420 296 505 246
E-mail: kariera@lomtrade.cz

Média

Tel.: +420 727 814 608
E-mail: press@lomtrade.cz

LOM PRAHA TRADE a.s.  |  Tiskařská 270/8  |  108 00 Praha 10  |  Česká republika  |  www.lompraha.cz