Společenská odpovědnost

LOM PRAHA TRADE je společensky odpovědnou společností. Naši zaměstnanci si uvědomují společenskou odpovědnost v širších souvislostech, proto právě z jejich iniciativy společnost podporuje různé charitativní projekty především z oblasti umění a vzdělávání.

Charitativní projekty

V souladu s obchodní činností společnosti LOM PRAHA TRADE jde ruku v ruce i zaměření naší charitativní činnosti. Finančně jsme podpořili například Nemocnici Na Bulovce.

Kulturní projekty

Společnost LOM PRAHA TRADE prakticky od svého vzniku systematicky podporuje umění v České republice. V současné době jsme generálním partnerem Pražského komorního orchestru a prvního ročníku hudebního festivalu Věčná naděje: Gustav Mahler & Terezínští skladatelé.

Poděkování za podporu válečných veteránů

Vzdělávací a sportovní projekty

V rámci vzdělávání jsme podpořili Vojenský letecký klub Náměšť nad Oslavou u příležitosti oslav 60. výročí založení leteckých útvarů posádky Náměšť. Podílíme se na rozvoji činnosti Institutu terezínských skladatelů. Prostřednictvím našeho vlastního Nadačního fondu historického letectví ČSR podporujeme aktivity směřující k poznání historie letectví, letecké techniky a leteckého průmyslu, a to především na území bývalého Československa. Náplní tohoto nadačního fondu je i realizace projektů renovace funkčních kopií historických letadel, jejich zkoušky a zajištění jejich dlouhodobého provozu. Dále nadační fond usiluje o podporu výzkumu a vzdělávání, publikační činnosti a dokumentace historie letectví a leteckého průmyslu.

V minulosti jsme přispívali například na sportovní akci XI. ročník Hanácké laťky. Od roku 2016 soustavně podporujeme Český pohár atletiky vozíčkářů a MČR vozíčkářů – CZECH OPEN v Olomouci.

Komu pomáháme

V poslední době jsme podpořili tyto organizace:

Péče o životní prostředí

Naše společnost LOM PRAHA TRADE uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a tím plní svou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů. Zapojili jsme se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Obchod

Logistika

Finance

Kariéra

Média

Obchod

Tel.: +420 296 505 571
Fax: +420 296 505 610
E-mail: sales@lomtrade.cz

Logistika

Tel.: +420 296 505 495
E-mail: logistics@lomtrade.cz

Finance

Tel.: +420 296 505 445
E-mail: finance@lomtrade.cz

Kariéra

Tel.: +420 296 505 246
E-mail: kariera@lomtrade.cz

Média

Tel.: +420 727 814 608
E-mail: press@lomtrade.cz

LOM PRAHA TRADE a.s.  |  Tiskařská 270/8  |  108 00 Praha 10  |  Česká republika  |  www.lompraha.cz